חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012

הודעת דובר משרד הרווחה והשירותים החברתיים על אישור חוק הדיוק המוגן

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל