קבוצת רכישה סרבה לשלם לאדריכל לקוח המשרד, שכר נוסף עבור עבודה נוספת  מוצלחת נוספת שביצע לבקשתם מעבר לשרותי התכנון עבורם סוכם שכרו, והפסיקה את עבודתו. משעמד על תשלום יתרת שכרו וכן בגין העבודה הנוספת, העלתה קבוצת הרכישה טענות סרק שונות. משרדנו ייצג את האדריכל בפני בורר אדריכל, שמונה ע"י ועדת האתיקה למהנדסים ולאדריכלים. הליך הבוררות היה מורכב וכלל בירור תביעה ותביעה שכנגד לרבות מסמכים רבים וחקירת עדים. פסק הבוררות, קיבל את רובן המכריע של טענות האדריכל לקוח המשרד ודחה את רובן המכריע של טענות קבוצת הרכישה, ופסק שעל קבוצת הרכישה לשלם ללקוח האדריכל את רוב השכר שדרש מלכתחילה.