לקוחת המשרד, בעלת דירה להשקעה רחבת ידיים בקומת הקרקע של בניין באיזור ביקוש בתל אביב, חתמה יחד עם יתר בעלי דירות על הסכם תמ"א 38/3. בשלב הוצאת היתר הבניה, נדהמה לגלות, שללא הסכמתה, שונה מיקום המעלית בבניין מהחזית לחדר המדרגות, ובתוך סלון דירתה, כאשר פתח המעלית ליד דלת דירתה. בנוסף, מוקם חדר האשפה כך יחד עם הממ"ד, נחסמו פתחי האור והאויר בסלון הדירה. משעמדה הלקוחה על הפגיעה, נאלצה לעמוד מול חזית משותפת של היזם ויתר בעלי הדירות שביקשו לכופף את ידה. משרדנו ייצג את הלקוחה מול 3 משרדי עו"ד של היזם, מול ב"כ כל בעלי הדירות בפרוייקט ומול ב"כ יתר בעלי הדירות עד לחתימת הסכם, בו זכתה לפיצוי הולם עבור שלל הפגיעות בדירה.