אי תשלום תמלוגים בגין מכירות ספר

לקוחות המשרד התקשרו עם מו"ל ידוע לשם הוצאה לאור של ספרי איכות תוך שהם נושאים בהשקעה הכספית. לאחר שלא זכו לקבל תמלוגים, ייצגם משרדנו בהליך בדיקה משפטית, חשבונאית ופיסית, שבעקבותיה, ללא פניה לערכאות, שילם המו"ל את כל החוב הנכון ואף הדפיס על חשבונו הדפסה נוספת תוך שהוא נותן ללקוחות המשרד מראש חלק נכבד מההדפסה, תוך שהם יכולים למכור אותם לתלמידיהם.