שלילת זכויות בית תוכנה במהלך פרוייקט

משרדנו ייצג בית תוכנה, אשר נשכר לשמש כקבלן משנה לקבוצת טכנולוגיה שזכתה במכרזים להקמת אתרים ומערכות שונות למספר רשויות של המדינה ורגליו נדחקו מהפרוייקטים בגמר שלב הפיתוח תוך נסיון לשלול ממנו את עיקר הריווח בשלב האחסון השירות והתחזוקה. לאחר שמשרדנו הגיש לביהמ"ש המחוזי תביעה כספית, אשר נתבעו בה גם לקוחות הקצה (והסכסוך בקשר ליריבות עמם עלה לביהמ"ש העליון), הושג הסדר גישור, לפיו שולם לבית התוכנה פיצוי משמעותי.