משרדנו ייצג בערעור לבית המשפט העליון יחד עם משרד נוסף את אחד ממוסדות התרבות הלאומיים על פסק דין של בית משפט לעניינים מינהליים שדחה עתירתו נגד אחת הרשויות המקומיות הגדולות בארץ ביחס לתשלומי מיסים שהגדילה עליו. המחלוקת נסבה אודות פרשנות תקנות ההסדרים.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור במלואו תוך כדי שהוא מעדיף את עמדתנו על עמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שהוגשה לתיק, וקבע קביעה תקדימית בעלת השלכות רוחב ניכרות על מוסדות תרבות ואף ציבור.