במסגרת מאבק על זכויות בחוף באיזור מבוקש הוגש כתב אישום נגד בני משפחה שעסקה במקום בדיג  מאז שנות ה-50. במהלכו של שלב ההוכחות בתיק, הצליח משרדנו להשיג הסדר טיעון, בו בוטל האישום של שימוש חורג והאישום הומר לצו הריסה ללא הרשעה.