גוף המחזיק במתחם עתיר שטח קיבל שומת ארנונה של מאות מליוני ש"ח תוך נסיון להשתחרר מהסכם פשרה קצוב בזמן תקף, שנחתם עימו קודם לכן. המשרד טיפל בתיק במשותף יחד עם משרד אחר, ניסח והוביל את העתירה המינהלית שהוגשה וחשפה כיצד ביקשה הרשות המקומית לנסות ולהשפיע על תוצאות פעולתה הצפויות של ועדת חקירה לבחינת חלוקת הכנסות ממיסים. העתירה חשפה עוד, כיצד הרשות המקומית ביקשה לעקוף לא רק את הועדה אלא גם החלטת בג"ץ לאפשר לועדה להשלים עבודתה, כל זאת באמצעות התקשרויות בהסדרי הבנות עם רשויות מקומיות גובלות נזקקות ובהוצאת השומה נשוא העתירה. כבר בדיון הראשון, בהמלצת ביהמ"ש בוטלה בשלב זה השומה והצדדים יערכו בירור עובדתי.