נדל"ן

איתור גוש חלקה לפי כתובת ואיתור כתובת לפי גוש חלקה

צפיה והפקת נסח מקוון

הזמנת קבצי בית משותף באופן מקוון 

הגשת בקשה לרישום/ביטול הערת אזהרה באופן מקוון

לישכת רישום מקרקעין - אגרות 

קובץ נהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל - קבלת מידע על נכס

עירית תל אביב יפו - מרכז מידע תכנוני

שמאי מקרקעין

מועצת שמאי המקרקעין - רשימת שמאי מקרקעין פעילים

לשכת שמאי המקרקעין - חברי הלשכה


מיסוי מקרקעין - מס שבח ומס רכישה

דע זכויותיך וחובותיך - מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין

שומה עצמית למס שבח

סימולטור מס רכישה

מס ריבוי דירות

מידע על שומת מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין - טפסים

מיסוי מקרקעין - הוראות ביצוע

מיסוי מקרקעין - הצגת מידע נדל"ן

מיסוי - תמציות החלטות מיסוי

בדיקת אישור קבלן

מיסוי מקרקעין - תשלום חובות

מיסוי מקרקעין - תשלום אגרות

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),תשכ"ג-1963

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013

הוראת ביצוע 5/2013 - תיקון 76 - הרפורמה במיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע 2/2014 - תיקון 78 - סע' 15 תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש


היטל השבחה

איתור החלטות שמאי מכריע

מיסוי

מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

גילוי מרצון

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

תשלום מס מופחת בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל

מדריך מע"מ לעוסק החדש

יחידות רשות המסים

רשות המסים - הודעות לעתונות

מחשבון נקודות זיכוי 2017-2018 (למצב משפחתי)

רשויות מקומיות

מידע על רשויות מקומיות