עסקאות נדל"ן - יעוץ, יצוג וליווי. קשרים ליזמים, חברות בניה, מתווכים, מתכננים, שמאים וקרנות השקעה.

דיור מוגן - בדיקת חוזי דיור מוגן וייצוג מול חברות דיור מוגן.

תמ"א 38 - יעוץ לבעלי דירות ובדיקת חוזי התקשרות עם יזמים.

רשות מקרקעי ישראל - חוזים, התקשרויות, הסדרת רישום, רכישת בעלות.

תכנון ובניה ורישוי עסקים - הליכי תכנון רישוי ובניה וייצוג מול רשויות מעורבות (לרבות רישוי עסקים, כיבוי אש, הג"א, איכות סביבה). התנגדויות ועררים, צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים, התגוננות מכתבי אישום.

הפקעה פיצויים וירידת ערך (סע' 197) - הגשת תביעות לערכאות המוסמכות לרבות ועדות מקומיות.

מס הכנסה ומע"מ - יעוץ, חוות דעת (לרבות דעה נוספת), תכנוני מס יצירתיים, ייצוג בהשגות וערעורים על החלטות פקיד שומה או מנהל מע"מ יעוץ וליווי עורכי דין אחרים בהיבטי מס שונים.

מס שבח ומס רכישה - יעוץ, חוות דעת (לרבות דעה נוספת), תכנוני מס יצירתיים, הכנת הצהרות ושומות עצמיות, ייצוג בהשגות ועררי מס שבח. יעוץ וליווי עורכי דין אחרים בהיבטי מס של עסקאות נדל"ן.

ארנונה ואגרות והיטלי פיתוח (סלילה, ביוב, תיעול) - בדיקה, הפחתה וחסכון, השבת תשלומים ששולמו ביתר.

היטל השבחה - הפחתה וחסכון והשבת היטל השבחה ששולם ביתר תוך שיתוף פעולה עם שמאי מקרקעין. 

תביעות ליקויי בניה - יעוץ לבעלי דירות בעמידה על תיקוני אי התאמות/ליקויי בניה והגשת תביעות.