ייעוץ וליווי בבחירת בית דיור מוגן מורשה כחוק

ייצוג בהתקשרות עם בית דיור מוגן

בדיקה ומשא ומתן עד להתאמת חוזה הדיור המוגן לצרכי הלקוח במגוון הנושאים הרלבנטיים כגון:

  • מסלולי התקשרות ובחירתם -מסלול פיקדון, מסלול דמי כניסה, מסלול שכירות חודשי, מסלול משולב/גמיש.
  • תנאי ההתקשרות בכל מסלול לרבות גובה דמי פיקדון, דמי השתתפות שנתיים, דמי אחזקה חודשיים ושיעור העלאתם, תשלום עבור שירותי רשות, מיסים והוצאות.
  • שינויים ביחידת הדיור.
  • בטוחות לכספי פקדון והשבת יתרתו.
  • צירוף עתידי אפשרי של בן/בת זוג. 
  • הלנת מטפל/קרוב. 
  • תנאי סיום הסכם לרבות מועד פינוי ותנאי הפינוי.
  • מנגנונים להבטחת אי הוצאת הלקוח מבית הדיור המוגן בעתיד בשל "אי התאמה".
  • ביטוח  
  • הסדרים סיעודיים

מעקב אחר ביצוע התחייבויות בית הדיור המוגן 

טיפול בבעיות ומחלוקות בעת שהות בדיור מוגן