דע זכויותייך וחובותייך לשנת 2016

רשות המסים פרסמה את קובץ דע זכויותייך וחובותייך לשנת 2016, ובו הנחיות בדבר מי חייב להגיש דו"ח על הכנסה, על הגשת הד"ח ותשלום המס, על המסמכים שיש לצרף, הסברים למילוי ועוד.

דע זכויותייך וחובותייך לשנת 2016,