​סוף חודש ינואר מתקרב. לא לשכוח:

* לשלם עד 30.1.17 מס על הכנסות מהשכרת דירות מגורים (שאינה עסק) בשנת 2016, למי שבוחר במסלול מס סופי של 10% מההכנסות.
* לשלם עד 31.1.17 חובות מס בגין 2016 בפטור מריבית והצמדה.
* להפקיד עד 31.1.17 לקופות גמל את הסכומים בגין משכורת 12/2016, כדי שיוכרו כהוצאה ב-2016.
* להודיע עד 30.1.17 על הבחירה לנהל ספרים במט"ח בשנת 2017.
* להגיש עד 31.1.17 את הדיווח החצי שנתי על רווחי הון מהכנסות מני"ע בחו"ל, שלא נוכה בגינן מס, בחודשים 6-12/2016, למי שחייב להגיש דו"ח שנתי.

* לדווח עד 31.1.17 על מחזור העיסקאות של עוסק פטור ממע"מ בשנת 2016.