פורסם נוסח מעודכן של קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין

האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים פרסם קובץ מעודכן של קובץ הנהלים, המכיל את עיקר ההנחיות המקצועיות והנהלים לפיהם פועלות לשכות האגף. הקובץ כולל קישורים לטפסים, שטרות ובקשות המוגשים ללשכות.

קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין