אושר חוק העיצובים החדש אשר ייכנס לתוקפו בעוד כשנה

חוק העיצובים קובע הסדר חדש, שהוסדר עד כה בעיקרו בפקודת מנדטורית ארכאית. החוק מתאים את הדין בנושא להתפתחויות הטכנולוגיות על שלל המוצרים העיצוביים הראויים להגנה, לרבות קצרי מועד וכאלו שלא נרשמו (ל-3 שנים). החוק מאריך את ההגנה על תוקף עיצוב מ-15 שנים ל-25 שנים ומאפשר להאריך תוקף מדגם שנרשם לפי הדין הישן ל-15 שנים עד ל-18 שנים. בחוק נקבעו סעדים, לרבות סעד של פיצוי כספי ללא צורך בהוכחת נזק של עד 100,000 ש"ח לכל הפרה, עיכוב במכס של מוצרים נושאי עיצוב מפר ואף קנסות. זאת ועוד,  החוק יאפשר לישראל להצטרף להסכם האג בעניין עיצובים, כך שניתן יהיה להגיש בקשה אחת בינלאומית לרישום עיצוב בכל המדינות החברות.

החוק ייכנס לתוקפו שנה לאחר פרסומו ברשומות (7.8.17)