מסלול ירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל

רשות המיסים פרסמה, כי היא משיקה מסלול ירוק חדש המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד. העברות של תשלומים לתושבי חוץ בחו"ל באמצעות תאגידים בנקאיים מחייבות במקרים רבים אישור ניכוי מס במקור של פקיד שומה למעט במקרים בהם נקבע כי תשלומים אלו פטורים מניכוי במקור.
 
במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים והלוואות בחו"ל , רשות המיסים תאפשר את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות המיסים לצורך קבלת האישור.
 
המסלול הירוק מיועד לסוגי התשלומים הבאים:
  • השקעה במניות חבר בני אדם;
  • השקעה בנדל"ן בחו"ל;
  • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד);
  • מתן הלוואות לתושב חוץ; 
  • מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.