בוטל פסה"ד שאפשר קיזוז הפסדים לאחור

ביהמ"ש העליון (בהרכב מורחב של 7 שופטים) קיבל עתירה לדיון בפס"ד משנת 2015 בסוגיית קיזוז הפסדים לאחור בעניינם של דמארי והירשזון שהשיבו כספי גניבה וביקשו לקזז את ההפסד שנוצר בשנת הההשבה מרווחי שנים קודמות. ביהמ"ש קבע כי ההסדר שקיים בפקודת מס הכנסה ממצה את האפשרות לקיזוז הפסדים, ואינו מותיר פתח לקיזוז הפסדים גם במקרים אליהם הפקודה אינה מתייחסת במפורש. ביהמ"ש ציין, שיתכן ששיטת קיזוז ההפסדים בישראל אינה אופטימלית, ויתכן שבמקרים מסויימים נישומים נותרים ללא אפשרות לנצלם (למשל עקב מותם), אולם לכל מדינה יש שק"ד לעצב כרצונה את המנגנון לטיפול בהפסדים וזהו תפקידו של המחוקק, ולא ניתן ליצור באופן פרשני, יש מאין, כללים חדשים.

ד"נ 2308/15 פ"ש נ' דמארי, הירשזון ואח'