תשלומים עבור שירותים קהילתיים ואיסור על התנאה בחברות.

ביהמ"ש העליון פסק הלכה מחייבת לפיה, אין מניעה שאגודה תעניק שירותים קהילתיים ותגבה עבורם תשלום חוזי (עבור כלל השירותים ללא הפרדה ביניהם). אין הכרח שמשתכן יהיה חבר אגודה כדי שהאגודה תוכל לגבות ממנו תמורה עבור שירותיה הקהילתיים.

לא ניתן לחייב משתכן להתקבל כחבר באגודה בתנאי לרכישת מגרש, לא ניתן לחייבו להמשיך להיות חבר אגודה או לחייבו למכור ביתו רק למי שהתקבל כחבר באגודה.

ע"א 2853/16 משעלי נ' מתיישב שריד