ועדת ערר מוסמכת לאשר הסכמי פשרה בהיטלי השבחה

בפסיקה חדשה של ביהמ"ש המחוזי בי-ם נקבע, שועדת הערר מוסמכת לתת תוקף של החלטה להסכמי פשרה ביחס להיטלי השבחה, לרבות כאלה המבוססים על שיקולי "סיכוי-סיכון". בהפעלת שיקול הדעת לעניין זה חובה על ועדת הערר קודם לאישורו של הסכם פשרה וכתנאי לכך, לבחון את ההסכם לגופו, לרבות נימוקי הצדדים להגעתם להסכם. עליה להשתכנע שמדובר בסוגיה שיש בה אי ודאות אמתית, שההסכם המוצע מחלק את הסיכויים והסיכונים באופן סביר, ושאין באישורו משום פגיעה בשוויון בין הנישומים. אישור כאמור צריך להינתן במסגרת החלטה מנומקת של ועדת הערר שתתפרסם באופן פומבי.

עמ"נ (י-ם) 36378-06-16 מ.ד.מ מזרחי יזמות ובניה נ' ועדה מקומית י-ם