העלאת שכר מינימום החל מחודש דצמבר 2017

  • שכר מינימום חודשי בגין משרה מלאה (186 ש"ע) עולה מ-5,000 ש"ח ל-5,300 ש"ח.
  • שכר מינימום שעתי עולה מ-28.50 ש"ח ל-26.88 ש"ח.
  • שכר מינימום יומי למועסקים חמישה ימים בשבוע יעלה מ-231 ש"ח ל-245 ש"ח ולמועסקים ששה ימים בשבוע יעלה מ-200 ש"ח ל-212 ש"ח, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום השעתי הנ"ל.

(שכר המינימום מחושב באופן יחסי לחלקיות המשרה)