שיתוף (share) בפייסבוק עשוי להיחשב כ"פרסום"

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון קובעת, כי פעולת שיתוף (share) היא "פרסום" לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 כך שמשתף של פרסום הכולל לשון רע ייחשב בעצמו כמפרסם לשון הרע. מנגד לייק (like) לא ייחשב כ"פרסום". בנוסף עומד בית המשפט העליון על המנגנונים "מאזנים" המובנים בתוך חוק איסור לשון הרע, בדמות ההגנות וההקלות הקבועות בו, כמו גם במנגנון חיצוני בדמות הדוקטרינה הכללית של איסור שימוש לרעה בהליכי משפט.

רע"א 1239/19 שאול נ' חברת ניידלי תקשורת (נבו 8.1.20)