מדריך בנושא שמות חברה ובחירתם על ידי רשם החברות

רשות התאגידים פרסמה מדריך בנושא שמות חברה ובחירתם על ידי רשם החברות.

במדריך כלולים הסברים מפורטים ודוגמאות לכל אחד מהעקרונות שלפיהם בוחן רשם החברות את השמות המוגשים לו במסגרת רישום חברה: השם אינו נוגד להוראת דין; השם אינו מטעה;השם אינו נוגד את תקנות הציבור או פוגע ברשות הציבור; אין שימוש בתווים אסורים, תרגום  השם לאנגלית (ככל שהתבקש), כללי ריווח וסיומת המילה בע"מ. 

בנוסף כלולים במדריך המלצות שונות ביחס לבקשת רישום החברה לרבות השמות החלופיים שיש להציע.