בקביעת היטל השבחה יש להתחשב בתשלום לקרן חניה

ביהמ"ש העליון הכריע וקבע, כי במסגרת שומת היטל השבחה יש לקחת בחשבון את ההוצאה על תשלום בגין "קרן חניה" (תשלום להקמת חניות בקרבה לנכס חלף בניית חניות בנכס עצמו), גם אם זו נובעת מתקנות התו"ב ולא מהתכנית המשביחה, וזאת מאחר שיש לה השפעה ממשית על שווי הנכס במצב החדש. ביהמ"ש קבע, שהמבחן אינו אם החיוב קבוע במפורש בתכנית המשבנחה אלא אם מדובר בחיוב שבלעדיו לא הייתה יכולה התכנית המשביחה לבוא לעולם.

בר"מ 7255/17 הוועדה המקומית לתו"ב ת"א נ' בורשטיין.