תיקון שומה לאחר 4 שנים בשל טעות בתום לב

טעות בתום לב מן הראוי לראותה כ"סיבה מספקת" לתיקון השומה ובכך לגרום לתשלום מס אמת שהיא נשמת אפו של חוק המס גם אם יש פגיעה מסוימת בסופיות השומה. כך נקבע ברוב דעות (נגד דעתה של יו"ר הועדה ש' ביהמ"ש המחוזי בת"א).  ניתן לצפות לערעור.

ו"ע (ת"א) 68019-07-18 אפי חוגי נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א