לא ניתן להעמיד לדין רו"ח מבקר כמבצע עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד אלא לכל היותר כמסייע

המחלקה הכלכלית של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב חוזרת על הפסיקה, שלא ניתן להעמיד לדין רואה חשבון מבקר כמבצע עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סע' 423 (הנוקב ב- מייסד, מנהל, חבר או פקיד של התאגיד) אלא לכל היותר כמסייע. על כן, גם אם תוכיח המאשימה את כל העובדות המיוחסות לרוה"ח בכתב האישום, הדבר לא יבסס עבירה כנגדו. יש מקום להכריע בעניין זה עם העלאת טענה מקדמית ולא בסיום שמיעת ראיות.