זכות קיזוז הפסדים היא זכות אישית שאינה נתנת להעברה או הורשה

ביהמ"ש העליון אימץ פסיקת מחוזי ת"א, לפיה זכות הקיזוז של הפסדים לצרכי מס היא זכות אישית פרסונלית אשר אינה ניתנת להעברה ולהורשה. יצויין שהערעור שהוגש גם על שאלת קיזוז הפסדים מעסק או משלח יד צומצם לשאלת קיזוז הפסדי הון לא מנוצלים. [ע"א 1579/20 מלכסון אנגל נ' פ"ש ת"א]. ניתן לשקול דרכים לניצול ההפסדים טרם חילופי דורות.