הקניית מקרקעין מיוצר נאמנות לנאמנות אינה פטורה ממיסוי מקרקעין

ביהמ"ש העליון קובע, כי הקנייה של מקרקעין מיוצר נאמנות לנאמן היא בגדר "מכירה", הוראות פרק הנאמנויות שבפקודת מס הכנסה אינן חלות בנסיבות המקרה וכי מכירה זו אינה פטורה ממס שבח או מס רכישה. נציין שפסה"ד מכריע בעניין נאמנות עבור תושבי ישראל ואינו שולל יצירת נאמנויות במקרקעין בישראל במספר דרכים: בעת רכישת המקרקעין, במסגרת צוואה, נאמנות עבור יוצר הנאמנות. 

ע"א 7610/19 מנהל מס שבח ת"א נ' גליס ואח' (30.6.22)