הפטור מחוב האגרות השנתיות יסתיים בסוף 2022

יש לכם חברה או שותפות רשומה ללא פעילות וצורך? אם תפעלו לפירוקן מרצון עד תום 2022 תזכו בפטור מחוב האגרות (יכול להגיע לאלפי ₪).רשות התאגידים פתחה ערוץ מיוחד לשירות ליווי אישי בהליךהפירוק מרצון בדוא"ל [email protected].

חברה שאינה משלמת אגרה או לא מגישה דו"ח שנתי עלולה להיות מוכרזת כ"חברה מפירה", שניתן להטיל עליה עיצומים כספיים, אשר עשויים אף להיות מועברים לגבייה אישית מהדירקטורים של אותה חברה.

https://www.gov.il/he/departments/news/310822