מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

משכירי דירות מעלימי מס הם על הכוונת של רשות המסים וכך גם השכרת דירות רבות שיכולה להחשב כעסק. משרדנו מייעץ ביחס לזכאות להקלות ובחירת מסלול המיסוי, וכיצד ניתן לתכנן כחוק את ההשקעה בדירות והשכרתן כך שלא תחשב עסק. 

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל.