עובד שפוטר תבע את מעבידתו לפיצויים בלתי ממוניים בגין פגמים בהליך הפיטורים וזכה בתביעתו במלואה. לאחר מכן, הגיש תביעה אישית בסכום הגבוה פי ארבעה נגד הממונים עליו בחברה. ביטוח נושאי המשרה לא חל על כולם וגם כך סכום ההשתתפות העצמית היה גבוה. בהמלצת ביה"ד, הוסכם על נוסח התנצלות על הפגיעה בשמו הטוב ועל תשלום סכום סמלי יחסית לסכום התביעה.