משרדנו ייצג יורשים בפני בקשות לביטול צו ירושה וקיום צוואה. הצוואה, שנחתמה באצבע בפני עו"ד ועד נוסף ע"י קשישה עיוורת, המדברת בקושי עברית, שאינה יודעת קרוא וכתוב כשלוש שבועות לפני פטירתה. בצוואה הורישה המנוחה את כל רכושה (בעיקר דירת מגורים) לבת שגרה עימה והדירה את יתר שלושת צאצאיה. בתיק התעוררו שלל פלוגתות, לרבות אי כשירות, מעורבות נהנה בעריכת צוואה, השפעה בלתי הוגנת ועוד.  התיק הפך למורכב ביותר עם הצגתן של ראיות חדשות מטעם הנהנית ובמרכזן סרטוני וידיאו "מבושלים" של המנוחה שנערכו בסמוך לפטירתה וכן חוו"ד מטעם של פסיכיאטר שבדק את המנוחה בסמוך לאחר עריכת הצוואה, ומנגד תעוד רפואי ברור של הידרדרות פיסית ומנטלית בשל תאונת נפילה לפני עריכת הצוואה. מומחה מטעם ביהמ"ש שבחן את התיעוד הרפואי קבע שהמנוחה לא הייתה כשירה לחתום על הצוואה, אך הערכאה הדיונית העלתה תהיות ביחס לחוות דעתו, לא אמצה אותה, העדיפה את עדי הנהנית ונתנה תוקף לצוואה. ערכאת הערעור קיבלה את הערעור בחלקו, ביטלה את צו קיום הצוואה והחזירה את התיק לערכאה הדיונית, על מנת שיוציא מלפניו פס"ד חדש.