משרדנו ייצג בערעור לבית המשפט העליון של נתבעים שפסה"ד של ביהמ"ש המחוזי קבע שאין להם זכויות בשטח מריבה בחלקה משותפת, וכי למעשה הסיגו את גבול השטח שנועד להם.

בהמלצת בית המשפט העליון הגיעו הצדדים להסכמה לפיה החזקה בשטח המריבה תשאר בידי לקוחותינו וצדדי ג' (שוכרים מטעמם) מבלי שהם צריכים לשלם דמי שכירות ושימוש ראויים לעבור ולעתיד. אולם, אם וכאשר יתקבל היתר בניה עקרוני או החלטה של רשויות התכנון לביצוע פרוייקט בניה אז מבחינה קניינית יחולקו זכויות (הבניה) כך ששטח המריבה יחשב כשטח של יתר בעל הזכויות בחלקה, וכי לצורך הבניה תוחזר להם החזקה בו.