פגיעה בזכות המוסרית של יוצר סרט ואי תשלום מרווחי הסרט

אחד מיוצריו המשותפים של סרט תיעודי, גילה שהיוצר השני, אשר שימש גם כמפיק הסרט, ניכס את הסרט לעצמו לרבות בקרדיטים תוך פגיעה בזכותו המוסרית, אי דיווח ואי שיתוף ברווחי הסרט. לאחר הגשת תביעה לרבות למתן חשבונות ולפיצויים כספיים, הושג הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד, לפיו הוכרה הפגיעה בזכות המוסרית וכן הזכות לפיצויים, הפתיח לסרט ישונה ויתווסף קרדיט הולם.