חברה גדולה נדרשה לשלם אגרות שילוט בגין שלטים שמימנה לבעלי עסקים בתחומי רשות מקומית ואף הוגשו נגדה מספר כתבי אישום. משרדנו ייצגה והביא לביטול כתבי האישום, להסבת חלק נכבד מהחיובים ע"ש בעלי העסקים ולהקטנת החיוב שלבסוף שילמה החברה.