האם יש מי שישלם על נזקי הרכבת הקלה?

תחילת העבודות תשתית הרכבת הקלה מעוררת שאלות אצל בעלי עסקים ודיירים רבים לאורך תוואי הרכבת. 

האם ניתן לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך הנכס?

עקרונית, בעלי הזכויות בנכסים גובלים היו זכאים להגיש תביעה לפיצויים תוך 3 שנים מיום אישור התוכנית הרלבנטית (המועד חלף), אולם היו נתקלים בטענה שהרכבת הקלה לא רק שלא פוגעת בערך הנכסים אלא מעלה את ערכם. זו גם גישת הפסיקה.

האם ניתן לבקש הנחה מארנונה בתקופת העבודות?

החוק ותקנותיו אינם קובעים הנחה מארנונה בגין תקופת ביצוע עבודות תשתית, ולפיכך הרשויות המקומיות אינן זכאיות לקבוע או להעניק פטור או הנחה ליחיד או לאיזור, אף אם יש פגיעה קשה בשימוש ובהנאה בנכס. עם זאת, ככל שבשל ביצוע עבודות גובלות הפכו נכס ללא ראוי לשימוש ניתן להגיש בקשה מתאימה. ככל שנכס בנוי יעמוד ריק לחלוטין, הוא יהיה זכאי לפטור בגין נכס ריק לתקופה של עד 6 חודשים, כל עוד לא ניתן כבר פטור שכזה במשך אותה תקופת בעלות.

האם ניתן לתבוע פיצויים בגין אופן ביצוע העבודות?

עקרונית אין מניעה מלהגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו בשל ביצוע רשלני, מטרד הסגת גבול, וכו' אולם יש להוכיח גם את הנזק עצמו, גם את הקשר הסיבתי שבינו לבין ביצוע העבודות, גם את העובדה שמדובר ברשלנות ויתר התנאים הרלבנטייים לכל עילה. מדובר בפרוייקט לאומי, אשר פתיחת פתח עלולה להביא למבול של תביעות, ך, בתי המשפט אינם צפויים לקבל בברכה תביעות אלא אם כן מדובר בנזק ישיר וברור (נכס נהרס בשל חפירה או הוצף וכו').

האם ביטוח המבנה כולל ביטוח מפני סיכוני עבודות התשתית?

התשובה לשאלה תלויה בנוסח פוליסת הביטוח אצל כל מבטח. בימים אלו עוברים ביטוחי המבנה עוברים מהפכה של ממש. רוב חברות הביטוח טרם פירסמו את הפוליסות התקניות. ככלל אין כיסוי ביטוחי לסיכונים מסוג זה.