סיום "תקופת המעבר" של הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ב-31.12.17 תסתיים "תקופת המעבר" של הרפורמה במיסוי דירות מגורים שהחלה ביום 1.1.14 (תיקון 76). 

מיום 1.1.18 ניתן:

  1. למכור דירת מגורים בפטור מלא אם במועד המכירה מדובר בדירה יחידה וזאת אף אם קודם לכן הייתה למוכר דירת מגורים נוספת.
  2. למכור מספר דירות מגורים בשיעור מס מוטב (לינארי), אך עשויה להיות חשיפה לחיוב במס בהכנסה. מקדמת מס השבח תהיה בשיעור של 7.5.5 או 15% משווי המכירה (ולא לפי השומה העצמית כפי שהיה בתקופת המעבר).
  3. למכור גם חלק מדירה בשיעור מס מוטב.
  4. להנות משיעור מס מוטב גם במכירות בין קרובים,
  5. להנות משיעור מס מוטב גם במכירת דירות שהתקבלו במתנה וזאת ללא תקופת צינון כלשהי.