טיוטת חוזר באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים

השכרה של עד 5 דירות - אינה עסק.
השכרה של 6-9 דירות - תלוי ויבחן לפי מבחני עזר.
השכרה של מעל 10 דירות - עסק אלא אם מתקיימות נסיבות מיוחדות.
(כך לפי טיוטת חוזר רשות המסים).
משכירים מעל 6 דירות? פנו אלינו כדי לבחון אם וכיצד ניתן להשכיר את הדירות ולא להחשב כעסק.

(הודעת רשות המסים)