דע זכויותיך וחובותיך 2018 - מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין

רשות המסים פרסמה את קובץ דע זכויותייך וחובותייך לשנת 2018 מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין, ובראשיתו התזכורת כי כיום ניתן להגשי הצהרה ומסמכים רק באופן מקוון (למעט חריגים - עו"ד מעל גיל 66, חייב בלתי מיוצג אשר המנהל השתכנע שאינו יכול להגיע למשרדי רשות המסים מפאת מגבלות פיזיות או מכיוון שנמצא מחוץ לישראל).