הנחיות חדשות להמצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין/אישור הגשת מסמכים.

יש להגיש את המסמכים עד ליום 30.06.2018. קיימת אפשרות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר רק בהתאם להסדר אורכות מול לשכת רואי החשבון.

שירות הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לעמותה או לחברה לתועלת הציבור (חל''צ).