אתר גיידסטאר guidestar עלה לאוויר

עלה לאויר אתר גיידסטאר החדש ובו מידע רוחבי על המגזר השלישי בישראל.

 באתר ניתן לאתר בקלות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח, לפי תחומי עניין באמצעות חיפוש דינמי ואפשרויות סינון נרחבות בקריטריונים שונים: תחומי פעילות, אזורי פעילות, מחזור כספי, מספר עובדים, אישור ניהול תקין, תמיכות ממשלתיות, תרומות, התקשרויות עם גורמי ממש ועוד.

בגרסה החדשה, האתר כולל מידע פיננסי רב שעד כה לא רוכז בכתובת אחת, כמותרומות, סכומי תמיכות ממשלתיות, פירוט עסקאות עם משרדי ממשלה, מחזור כספי, אישור זיכוי ממס לתרומות, ונתוני שכר בכירים.

נציגי עמותות מוזמנים להיכנס לאתר ולבדוק שהמידע הרלוונטי מופיע. ככל שלא מופיעים לגבי העמותה פרטים כגון מחזור כספי, מספר עובדים, מספר מתנדבים וכד', הסיבה היא שלא הוגש לרשם העמותות דוח מילולי בפורמט מקוון.

מומלץ להגיש בשנה הקרובה את הדוח המילולי על גבי פורמט מקוון, כדי שפרטים אלו יופיע בגיידסטאר ויאפשרו לעמותה להופיע בתוצאות חיפוש.

 עוד חידוש - לראשונה ניתן להוריד את דו"ח העמותית של גיידסטאר, שכולל מידע על כ-43,000 ארגונים ללא תשלום וללא צורך בהרשמה.

מדריך למשתמש באתר גיידסטאר