עודכן המדריך להגשת בקשה להחזר מס

רשות המסים עדכנה את המדריך להגשת בקשה להחזר מס. כאמור באתר הרשות, המדריך נועד לסייע ליחידים, אשר אינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים בכל זאת להגיש דוח שנתי כבקשה להחזר מס. המדריך מסייע ליחידים למצות את זכויותיהם, על ידי פירוט הליך הגשת הדוח והאסמכתאות אשר יש לצרף אליו, וכן פירוט תמציתי של הטבות המס להם זכאים העובדים השכירים.
המדריך אינו מהווה ייעוץ באשר לזכאות להחזר מס. יחיד, המבקש להגיש בקשה להחזר מס, יוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח.