"דבר פרסומת" הוא גם מסר שמטרתו לגרום לנמען לחייג בחזרה

תיקון לסע' 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם הישראלי"), שנכנס לתוקפו לאחרונה, מרחיב את הגדרת "דבר פרסומת" וכולל בו גם מסר, המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו. זאת, למעט מסר מהמדינה, גוף הצלה וכיוצ"ב. 

תיקון זה פוסע בעקבות פסיקה הקובעת ש"צלתוק" (צלצול וניתוק) למטרת פרסומת או השתתפות בחידון נושא פרסים' המותנית במסירת פרטי התקשרות המשמשים בהמשך לשליחת מסרי פרסומת, הוא פרקטיקה אסורה.

הרחבה זו של "דבר פרסומת" באה בנוסף למסרים הבאים:

1. מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.

2. מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה.