הוראת ביצוע 2/2018 - תיקון 89 לחוק מסמ"ק - קיצור מועדים לקבלת אישורי מסים

בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין לגבי עסקאות אשר נחתמו החל מיום 30.5.18, השיקה רשות המסים יישום מקוון חדש שמאפשר לקצר באופן ניכר את המועדים לקבלת אישורי מסים גם אם לא הסתיים הטיפול השומתי במספר מסלולים אפשריים:

א. קבלת אישור מס רכישה בהתאם להוראות הקיימות כיום בקיצור התקופה מ-90 ימים ל-60 ימים.

ב. קבלת אישור מס שבח ואישור מס רכישה במכירת דירת מגורים מזכה פטורה ובעמידה בתנאים שנקבעו.

ג. קבלת אישור מס רכישה במסלול הוראת שעה למי שעומד בתנאים שקבע המנהל. 

כמו כן, נוספה האפשרות להפיק שובר מקדמת מס שבח ואישור מס שבח מקדמה באופן מקוון דרך מערכת המייצגים בשח.נט מבלי להגיע למשרד האזורי כפי שהיה עד כה.

הוראת ביצוע מס' 2/2018 - תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין