חובות GDPR חלות על מפעילי עמוד מעריצים (Fan Page) וככל הנראה גם על מפעילי קבוצות (Groups)

בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי קבע כל כל חובות ה-GDPR (תקנות הגנת המידע האירופאיות שנכנסו לתוקף לאחרונה) חלות על גם על מפעילי עמודי מעריצים (Fan Page), וכי שימוש והעזרות בפלטרפורמה של פייסבוק אינה פוטרת אותם מחובותיהם כבעלים/בעלי שליטה במשותף (Joint Controller) להגן על המידע האישי של הגולשים מאירופה. תשומת הלב שההחלטה עשויה לחול על גם על קבוצות (Groups).

הודעה לעיתונות של בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי