טופס חדש של הודעת משכון הכולל שני נושים ולא נושה אחד

שלום רב,

לאחרונה הועלה לאתר רשות התאגידים טופס חדש של הודעת משכון הכולל שני נושים ולא נושה אחד, כפי שהיה בעבר 
הטופס שונה בעקבות פניות ציבור, ושינוי עתיד להפחית טעויות ועיכובים מיותרים ברישום המשכונות.

בקשה לרישום משכון או רישום משכון קבוצתי