"מסלול ירוק" חדש בנושא שינוי מבנה בעלות בחברה ללא חבות במס

מחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית של רשות המסים פרסמה "מסלול ירוק" חדשני לקבלת החלטת מיסוי. מסלול זה מטפל במקרים בהם בעלי מניות בחברה ישראלית מבקשים לשנות את מבנה הבעלות בחברה באופן שבו החזקתם כאמור תהא באמצעות חברה זרה, זאת מצרכים עסקיים כדוגמת גיוס משקיעים והון זר, סביבה רגלטורית מסויימת לצרכי הנפקה ועוד.

למהלך חשיבות מיוחדת לנוכח המגמה בעולם של זמינות הון, גידול בהשקעות ושינויי מדיניות המס לצורך משיכת/שימור השקעות והון, כדוגמת ״רפורמת המס של טראמפ״ שיש בה כדי לגרום ל״העדפת בית״ של משקיעים משיקולי מס ורגולציה במדינת מושבם.

המסלול הירוק כולל מספר התניות כדוגמת זאת כי החברה הזרה אליה מועברת ההחזקה תהא תושבת מדינה עימה יש לישראל אמנת מס, הקמת החברה המועברת היא בשנת 2018 ואילך, שימור על זכויות המיסוי של ישראל וכו׳.

(מתוך אתר רשות המסים)