איסור על השכרה לטווח קצר ב-AirBnb וב-Booking

פס"ד חדש של המפקחת על רישום מקרקעין במשרד המשפטים אוסר השכרות לטווח קצר ב-Airbnb ו-Booking, בטענה שהדבר מנוגד לתקנון הבית המשותף של אותו בניין, הקובע כי השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים, ולא לשימוש מעורב, ותוך קביעה שהמונח שימוש למגורים בתקנון המוסכם מכוון לשימוש של קבע או לכל הפחות השכרה לטווחי זמן ארוכים. עוד נקבע שהשכרות קצרות הטווח פוגעות ברכוש המשותף הכולל ציוד משוכלל אשר במקרים מסויימים מצריך ידע מיוחד בהפעלתו.

ניתן לצפות שיוגש ערעור על הפסיקה.

הגם שהפסיקה הנ"ל אינה חלוטה ואינה מחייבת אלא ביחס לבניין הקונקרטי שנדון בפני המפקחת, היא מחייבת יזמים/קבלנים, רוכשי/שוכרי דירות, שמאי מקרקעין וכו' לקחת אותה בחשבון. 

תיק 5/993/2017 נציגות הבית המשותף מרחוב חברון 12 בתל אביב נ' דריי לני