מערכת נתוני אשראי עלתה לאויר

עלתה לאויר מערכת נתוני האשראי, שהוקמה על ידי בנק ישראל, כחלק מהצדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל. באתר מידע המאפשר הזמנת דו"חות וביצעו מגוון פעולות באופן פשוט ומהיר.

בנקים וגופי אשראי חוץ בנקאיים יעבירו למאגר מידע על לקוחותיהם. הנתונים יועברו ללשכות אשראי (בשלב זה קיבלו רשיונות D&B, BDI וקו מנחה), אשר ינתחו את המידע וידרגו את הלקוחות. המאגר יכלול מידע על התנהלות פיננסית (סוגי הלוואות, מסגרות אשראי, מוסר תשלומים, נכסים ששועבדו ועוד) המאגר לא יכלול מידע על גובה ריבית שהלקוח משלם, על נכסיו האחרים או הכנסותיו ולא יחיל מידע על חובות או אי עמידה בתשלומים לגוםין כגון חברת החשמל, עיריה וכו'.