חובת הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה או צוואה כאשר המבקש מיוצג

החל מיום 5.11.15 חובה להגיש באופן מקוון בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה, כאשר המבקש מיוצג על ידי עורך דין. חובה זו חלה במקרים בהם המבקש המיוצג הוא אחד מאלה: 1. ילדי המנוח או צאצאיהם. 2. הוריו של המנוח. 3. מי שהיה בן/בת זוגו של המנוח בעת מותו. במקרים הנ"ל, לא תתקבלנה בקשות שתוגשנה למזכירויות כאשר המבקש הנמנה על הנ"ל, מיוצג. יש הנחה לבקשות מקוונות בשיעור 15% מגובה האגרה.