הכרעת המועצה הארצית לתו"ב לעניין היקף זכויות הבניה במסלול הריסה ובניה

המועצה הארצית לתכנון ובניה קבעה שזכויות הבניה לפי תמ"א 38/2 במסלול הריסה ובניה יחושבו לפי מלוא הפוטנציאל של המגרש המקורי על-פי התב"ע הרלבנטית החלה ולא רק על בסיס זכויות הבניין הקיים. עם זאת, יתוקן החוק כך שישולם היטל השבחה על תוספת שטחי הבנייה בגין האמור לעיל.